Fafo-rapporter

Rapportsøk

Usynlig og selvlysende
Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne

Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand

Fafo-rapport 2012:53

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne betyr å tilhøre en gruppe som nesten har vært usynlig i det norske samfunnet. I denne rapporten har vi undersøkt gruppens levekår. Noen opplever sin doble minoritetsstatus som uproblematisk, andre opplever utstøting og hindre. Taushet og usynliggjøring er svært vanlig. Men det er også mange måter å være selvlysende på. Noen kjemper for å bli sett, mens andre blir sett på måter som fører til negativ oppmerksomhet. Man kan med andre ord være både selvlysende og usynlig – samtidig.


Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20280