Skip to main content
  • Fafo-rapport 2012:54
  • Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad

Vold og trusler i finansnæringen

  • Fafo-rapport 2012:54
 

For mange arbeidstakere i finansnæringen er kundekontakt en viktig del av jobben, og de aller fleste trives godt med denne kontakten. Like fullt kan det fra tid til annen oppstå situasjoner der kunder kan opptre svært ubehagelig eller truende. Det finnes også eksempler på arbeidstakere innen finansnæringen som har vært utsatt for vold fra kunder. I denne rapporten undersøker vi forekomsten og omfanget av vold, trusler og ubehagelige hendelser blant Finansforbundets medlemmer. Vi ser også på hvilke konsekvenser dette har for de berørte og hva arbeidsgiver gjør for å begrense omfanget og skadevirkningene av vold, trusler og ubehagelig kundekontakt på jobben.

  • Publisert: 10. mars 2012
  • Ordrenr. 20281
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-948-8 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-949-5 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere