Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2

Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2016:18

Nettutgave

Project: Dual VET-models with more frequent changes of learning arenas

Forskere på Fafo: Silje Andresen, Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Published: 2016 Id-nr.: 10242