Fafo papers

Search publications

Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor

Bård Jordfald

Fafo-notat 2016:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Published: 2016 Id-nr.: 10237