Fafo papers

Search publications

Hvorfor finnes professorer uten utdanning?
Om lønnsforskjeller for grunnskoleutdannede i offentlig sektor

Bård Jordfald

Fafo-notat 2016:21

Nettutgave

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Published: 2016 Id-nr.: 10245