Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene

Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2012:63

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen, Anne Hege Strand

Published: 2012 Id-nr.: 20290