En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten

Geir Veland og Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2005:12

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: Posten - Gjennomgang av pensjonsforslag

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Notatet beskriver og drøfter forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten. Målet er å bidra til å legge grunnlaget for en debatt om en mulig endring av dagens tjenestepensjonsordning. Notatet inneholder av denne grunn ingen anbefaling av en bestemt pensjonsordning, men gjennomgår positive og negative sider ved en ny ordning, sett fra henholdsvis arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 771