Skip to main content

Posten - Gjennomgang av pensjonsforslag


   

Gjennomgang og diskusjon av ulike sider ved forslag til ny innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for hele Posten konsernet. Drøftelser skal se den nye ordningen ift. den tidligere yrtelsesbaserte ordningen i Statens pensjonskasse.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2005
  • Avsluttes:
    desember 2005

Oppdragsgiver

  • Posten Norge AS