Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold
Årsrapport 2017

Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2019:09

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Global helse

Prosjekt: Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er inngått mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen. Den har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta sunnere valg.

Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse. Dette notatet presenterer resultatene fra den årlige egenrapporteringen fra 2017.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10299

Engelsk utgave: Partnership for a healthier diet