Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes

Fafo-notat 2007:18

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

I dette notatet ser vi nærmere på kommunale lederes erfaringer med og synspunkter på varsling. Vi ser både på lederes håndtering av meldte kritikkverdige forhold, og på ledere som selv avdekker og melder ifra om at noe uetisk, illegitimt eller ulovlig har funnet sted på arbeidsplassen. Studien bekrefter tidligere funn. En stor andel av de lederne som mottar melding om at noe kritikkverdig har funnet sted i virksomheten, forholder seg aktivt til meldingen. Videre har nesten sju av ti ledere selv avdekket noe alvorlig og kritikkverdig de siste tolv månedene. De aller fleste melder videre ifra om dette, noe som i sju av ti tilfeller medfører endringer. Videre er det få ledere som sanksjoneres når de melder ifra. Kun to prosent mottar entydig negative sanksjoner.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10038