Kompetansedokumentasjon for ingeniører
Praksis, behov og utfordringer

Line Eldring og Sveinung Skule

Fafo-notat 1999:16

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Denne rapporten er resultat av et forprosjekt utført for Samarbeidsutvalget NITO-NHO. Bakgrunnen for prosjektet er arbeidet med kompetansereformen og den pågående diskusjonen om dokumentasjon av realkompetanse. Formålet med prosjektet har vært å undersøke praksis og behov for kompetansedokumentasjon i ingeniørgruppen, både hos arbeidstakere og bedrifter.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 628