Fafo-notater

Rapportsøk

Levekår for barn og unge i indre by, Oslo

Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn

Fafo-notat 1999:17

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Dette notatet er skrevet på oppdrag for fra Oslo kommune. Notatet er et ledd i oppfølgingen av kommunedelplanen for indre by.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 629