Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjons- og tarifforhold ved konkurranseutsetting, selskapsdannelser og privatisering i Danmark og Sverige

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 1999:15

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Arbeidsgiverforeningen NAVOs fokus på framtidens belønning og lønnsdannelse har som ett delområde å se på nasjonale føringer, inntektspolitisk samarbeid og andre politiske reformer. Dette notatet følger opp perspektivet, ved å se på organisasjons- og tariffavtaleforhold i Sverige og Danmark som har relevans for Arbeidsgiverforeningen NAVOs situasjon. Utgangspunktet er tatt i to forhold: Det er i Norge tegn til økt konkurranse om medlemmer mellom arbeidsgiverorganisasjonene, og privatisering og konkurranseutsetting i offentlig sektor ser ut til å øke i omfang.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 627