Man må jo prøve å være litt elastisk
Informantintervjuer om fleksible arbeidsformer, organisering og arbeidstid innen varehandelen og hotell- og restaurantområdet

Leif Moland og Dag Olberg

Fafo-notat 804

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Utgitt: 1989 Id-nr.: 804