Fafo-notater

Rapportsøk

Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse

Ove Langeland

Fafo-notat 803

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 1987 Id-nr.: 803