Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund
En analyse av forbundets medlemsutvikling

Frode Longva og Arne Pape

Fafo-notat 2002:09

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har de senere årene opplevd nedgang i medlemsantallet. I dette notatet undersøkes det om utvik-lingen skyldes høye utmeldingstall, stort frafall av naturlige årsaker eller fallende rekruttering. Konklusjonen er at medlemsfallet i all hovedsak kan forklares med fallende sysselsetting i bransjen. Sysselsettingen har imidlertid falt mer enn forbundets medlemstall, noe som innebærer at NNN faktisk har økt sine organisasjonsandeler i samme periode. Utover dette lanserer notatet konkrete forslag til hvor forbundet har størst potensial til å styrke medlems-grunnlaget ytterligere.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 683