Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv
Premisser for iverksetting av intensjonsavtalen i 2003. Arbeidsnotat 2 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

Eivind Falkum