Skip to main content
  • Hanne Bogen

Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Erfaringer fra 2002 og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 3 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

  • Fafo-notat 2003:20
  • Fafo-notat 2003:20