Skip to main content
  • Eivind Falkum

Inkluderende organisasjonsformer

Noen refleksjoner om organisering av Inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 1 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

  • Fafo-notat 2003:18
  • Fafo-notat 2003:18