Et trappetrinn opp i livet
Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner

Anna Skårberg og Tone Fløtten

Fafo-rapport 2008:28

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Den statlige tilskuddsordningen til aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner ble opprettet i 2005, som et ledd i tiltaksplanen mot fattigdom. Fami har evaluert ordningen og belyser i denne rapporten hvilke kriterier de enkelte tiltak måtte vurderes opp imot for å finne grad av måloppnåelse, om tiltakene ble gjennomført i tråd med målsettingen, deltakernes opplevelse, i hvilken grad tiltakene benyttet seg av motivasjonspenger, samarbeidet med offentlige etater og oppfølgingen av deltakerne.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20070