Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet

Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2008:29

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Denne rapporten inneholder en analyse av hvordan fagkompetanse oppnådd gjennom fagopplæringen brukes i norsk arbeidsliv, slik de faglærte selv opplever det. I hvilken grad er de faglærte sysselsatt, og i hvilken grad bruker de fagkompetansen fra fagbrevet i arbeidet? Hva slags kompetanseutvikling har de faglærte deltatt i etter oppnådd fagbrev og hvordan oppfatter de faglærte læringskravene i arbeidslivet? Datamaterialet er fra en spørreskjemaundersøkelse av personer som tok fagbrev i 2002 etter forutgående læretid.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20071