Skip to main content
  • Fafo-rapport 2008:30
  • Sissel Trygstad

Forretningsbasert regnskap i staten

Erfaringer og holdninger

  • Fafo-rapport 2008:30
 

I 2005 ble ti virksomheter i statsforvaltningen innlemmet i et pilotprosjekt for utprøving av forretningsbasert regnskap. I denne rapporten undersøker vi hvilke erfaringer ledere og tillitsvalgte har med det nye regnskapssystemet. Vi ser blant annet på om dette har endret virksomhetsstyringen og beslutningsstrukturen i virksomhetene. Rapporten inngår i et større forskningsprosjektet om utvikling av økonomistyringssystemer i offentlig sektor.

  • Publisert: 4. mars 2008
  • Ordrenr. 20072
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-640-1ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere