Fafo-rapporter

Rapportsøk

Forretningsbasert regnskap i staten
Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad

Fafo-rapport 2008:30

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

I 2005 ble ti virksomheter i statsforvaltningen innlemmet i et pilotprosjekt for utprøving av forretningsbasert regnskap. I denne rapporten undersøker vi hvilke erfaringer ledere og tillitsvalgte har med det nye regnskapssystemet. Vi ser blant annet på om dette har endret virksomhetsstyringen og beslutningsstrukturen i virksomhetene. Rapporten inngår i et større forskningsprosjektet om utvikling av økonomistyringssystemer i offentlig sektor.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20072