Skip to main content
  • Fafo-rapport 2008:28
  • Anna Skårberg og Tone Fløtten

Et trappetrinn opp i livet

Evaluering av aktivisering- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner

  • Fafo-rapport 2008:28
 

Den statlige tilskuddsordningen til aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner ble opprettet i 2005, som et ledd i tiltaksplanen mot fattigdom. Fami har evaluert ordningen og belyser i denne rapporten hvilke kriterier de enkelte tiltak måtte vurderes opp imot for å finne grad av måloppnåelse, om tiltakene ble gjennomført i tråd med målsettingen, deltakernes opplevelse, i hvilken grad tiltakene benyttet seg av motivasjonspenger, samarbeidet med offentlige etater og oppfølgingen av deltakerne.

  • Publisert: 2. mars 2008
  • Ordrenr. 20070
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-638-8ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere