Fafo-rapporter

Rapportsøk

Levekår i Groruddalen

Marjan Nadim

Fafo-rapport 2008:27

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Groruddalen har lenge blitt sett på som et problemområde, og dette er noe av bakgrunnen for at Oslo kommune og staten har inngått et samarbeid om en tiårig satsing på området. Denne rapporten inngår som en del av oppstartsdokumentasjonen for Groruddalssatsingen, og er en videreføring av Fafos levekårskartlegging i Oslo fra 2007 hvor vi ser nærmere på levekårene i Groruddalen. Vi spør om og eventuelt på hvilken måte levekårene i Groruddalen skiller seg fra de i resten av byen, og om det er viktige levekårsforskjeller innad i Groruddalen. Målet er å undersøke om Groruddalen har særskilte utfordringer, og vi ser blant annet nærmere på helsetilstanden blant innbyggerne, tilknytning til arbeidsmarkedet, inntekt, sosiale relasjoner, opplevelse av nærmiljøet og beboernes vurdering av egne levekår.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20069