Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2013:51

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Prosjekt: Kompetanse i kommunene

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen, Leif E. Moland

Denne rapporten handler om kompetansesituasjonen i kommunene, innenfor barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, administrasjon og teknisk sektor. Sentrale tema er kompetansebehov, rekrutteringsutfordringer og strategier for kompetanseutvikling i kommunene. Videre belyses kommunenes kompetanse på samfunnsutvikling. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse sendt til alle kommuner, kvalitative intervjuer i ni kommuner og fire fylkeskommuner, samt foreliggende registerdata og dokumenter.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20341