Solidaransvar for lønn

Kristin Alsos og Line Eldring

Fafo-rapport 2014:15

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler, Arbeidsinnvandring

Prosjekt: Solidaransvar for lønn

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

I arbeidet mot sosial dumping har styrking av allmenngjøringsordningen stått sentralt. Dette gjelder særlig virkemidler for å sikre at allmenngjorte bestemmelser etterleves. Solidaransvar for lønn og feriepenger har nettopp et slikt formål. Ordningen ble innført i 2010 og skal sikre at arbeidstakere i en kontraktkjede får utbetalt lønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrift. I dette prosjektet har vi studert erfaringene med solidaransvar så langt.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20362