Skip to main content

Solidaransvar for lønn


Fra 1. januar 2010 ble det innført solidaransvar for lønn m.v. der tariffavtaler er allmenngjort. Formålet med prosjektet er å evaluere denne ordningen. Sentrale spørsmål vil være omfanget av saker der solidaransvarsordningen har vært brukt, hvordan disse sakene har utviklet seg, hvilke erfaringer aktørene har med ordningen og hvilke økonomiske konsekvenser ordningen har hatt. Vi vil også se på om tillitsvalgte mener de har nødvendige kunnskaper og ressurser for å kunne bistå medlemmene.

Forskere

Oppdragsgiver

  • LO