Tidsfordriv og kompetanse
Mål, organisering og økonomi i norsk voksenopplæring

Leif E. Moland

Fafo-rapport 152

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Dette er andre og avsluttende rapport om opplysningsorganisasjonenes voksenopplæring i Norge. Første del av prosjektet ble publisert i rapporten Kompetanse eller tidsfordriv?, som så på tilbudet om voksenopplæring i lys av nittiåras behov, egne mål, loven og folkeopplysningsidealene. Denne rapporten følger opp med å gjennomgå de økonomiske og organisatoriske forutsetningene og mulighetene for voksenopplæring. Den behandler blant annet:

  • Kostnadsutviklingen, også sammenliknet med generell prisutvikling i samfunnet og størrelsen på statstilskuddene.
  • Hvor mye finansieres gjennom KUF, kommunene og andre?
  • Hva påvirker hvor dyrt et studietilbud blir?
  • Hva påvirker hvor store deltakeravgiftene blir? Hvor stor del betaler deltakerne selv?
  • Er dagens voksenopplæring egnet til å ivareta folkeopplysningens kulturelle og politiske idealer og samtidig møte behovene for utdanning hos voksne?

Utgitt: 1993 Id-nr.: 152