Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift
Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høst, Håkon (red.)

Fafo-rapport 2014:20

Les mer og last ned nettutgaven

Project: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2014 Id-nr.: 20367