Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold
Årsrapport 2018

Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2019:25

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Global helse

Prosjekt: Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Forskere på Fafo: Svein Erik Stave, Ketil Bråthen, Anne Inga Hilsen, Anne Hatløy

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er inngått mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen. Den har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta sunnere valg. Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse. Dette notatet presenterer resultatene fra den årlige egenrapporteringen fra 2017.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10315

Årsrapport 2017

Andre utgivelser

Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Annual report 2018


Fafo-notat 2020:15
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen