Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025
Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling. Et fellesprosjekt mellom Econ Pöyry og Fafo

Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:08

Nettutgave

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes, Åsmund Arup Seip, Inger Lise Skog Hansen

Er Norge en taper eller vinner i det globale IKT-samfunnet? Norge har ingen stor produksjon av IKT-produkter, men rapporten viser at Norge er langt framme i anvendelse av IKT på alle samfunnsområder; i hverdagsliv, i næringsliv og i offentlig sektor. Hvordan kan denne posisjonen utnyttes framover? Hvilke utfordringer står politiske myndigheter, næringsliv og organisasjoner overfor i tiden fremover?  Forfatternes hovedbudskap er at IKT er blitt en grunnleggende infrastruktur i samfunnet på lik linje med elektrisitet. Denne infrastrukturen slår inn på alle områder i samfunnet og er transformerende i den forstand at den også endrer andre teknologier. Dette reiser utfordringer knyttet til hvordan anvendelsessamfunnet skal utvikles videre, til utformingen av en politikk for integrasjonssamfunnet, for morgendagens infrastruktur og for en forsterket evne til sosial organisering.  Tradisjonell IKT-politikk er utdatert, det er ikke lenger snakk om en IKT-politikk, men IKT-strategier innenfor alle samfunnsområder.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20098

Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen

IKT og funksjonshemmede. Et potensial for arbeids- og samfunnsliv? Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling

IKT i staten. Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling

Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg. Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling.