Når jobben settes ut på anbud
Outsourcing av renhold i Forsvaret

Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2018:32

Last ned nettutgaven | English summary

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Elin Svarstad, Sissel C. Trygstad

Høsten 2014 besluttet Solberg-regjeringen å oppheve Forsvarsbyggs enerett på renhold i Forsvaret. Beslutningen om outsourcing, etableringen av overgangsordninger og overføringen av arbeidstakere til ny arbeidsgiver har så langt resultert i to rettssaker. I denne rapporten diskuterer vi hvordan det oppleves når jobben settes ut på anbud, og videre hvordan arbeidsvilkårene endrer seg når man overføres til privat sektor og renholdsbransjen.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20681