NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2015:41

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: NAV-kontorenes arbeid med oppfølging av ungdom

Forskere på Fafo: Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter

Unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv kommer ofte i kontakt med NAV. Hvordan NAV møter og følger opp unge brukere er derfor viktig, både for den enkeltes muligheter i arbeidslivet, men også for forvaltningen av fellesskapets ressurser. I denne rapporten undersøker vi hva NAV-veiledere mener er de største utfordringene i oppfølgingen av unge brukere, og om en
sterkere grad av spesialisering er gunstig i oppfølgingen av unge. Rapporten ser også på de tre ulike ungdomsgarantiordningene NAV forvalter.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20446