Opphold i asylmottak
Konsekvenser for levekår og integrering

Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang

Fafo-rapport 2017:07

Nettutgave

Forskningstema: Migrasjon, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Prosjekt: Med oppholdstillatelse men i mottak?

Forskere på Fafo: Nerina Weiss, Huafeng Zhang

Flyktninger som kom til et norsk asylmottak i perioden 2005 til 2010 og som senere er blitt bosatt i en norsk kommune, satt i gjennomsnitt 625 dager i et asylmottak – før og etter at oppholdstillatelse var blitt gitt. I denne rapporten undersøker vi hvordan det oppleves å sitte i mottak, og hvilke konsekvenser lange opphold har for hvordan flyktningene integreres i arbeid og utdanning etter bosetting. Vi finner at opphold i mottak oppleves svært belastende, og at belastningene er særlig store for flyktninger som har omfattende helseproblemer. Samtidig finner vi at det etter bosetting i en kommune samlet sett er små forskjeller i overgang til arbeid og utdanning blant de som har sittet kort tid og lang tid i mottak. Det finnes likevel noen undergrupper av flyktninger som ser ut til å tåle lange opphold i mottak dårligere.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20615