Skip to main content

Med oppholdstillatelse men i mottak?


Formålet med dette prosjektet er å utforske sammenhengen mellom botid (ventetid) i mottak og senere integrering

Dersom det finnes en sammenheng vi vi utrede hvorfor og hvordan botid i mottak påvirker senere integrering (herunder også en utredning om noen grupper skiller seg ut spesielt i positiv eller negativ retning med hensyn til integrering). Videre vil vi fremskaffe data knyttet til personer som har fått oppholdstillatelse, men som ikke er bosatt ennå, til en framtidig studie om hvordan botid påvirker integrering

Prosjektet er basert på kvalitative intervju med IMDi og kommuneansatte, samt med bosatte flyktninger og flyktninger og ansatte i mottak. Det vil også gjennomføres en statistisk analyse der det kobles data fra UDI, NIR og SSB.

Forskere

Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anne Britt Djuve

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2015
  • Avsluttes:
    februar 2016

Oppdragsgiver

  • UDI