Skip to main content

Nyhet

Report: Norway's take on children who do not attend school

News | 21 March 2023 | Alf Tore Bergsli
Denne engelskspråklige rapporten tilbyr en oversikt over skolefrafall og høyt fravær i Norge, først og fremst når det gjelder elever i grunnskolen. Fokuset er på de regler og tiltak som er iverksatt for å øke oppmøtet og sikre at elevene fortsetter og fullfører skolegangen. Publikasjonen fungerer som bakgrunnsinformasjon for det felles norsk-rumenske prosjektet «Inclusive Education for Children and Young at Risk» (NOROC).
This report offer an overview on school dropout and high absences in Norway, primarily regarding pupils in primary and lower secondary school. The focus is on the rules and measures that have been put in place to increase attendance and ensure that pupils attend and complete their schooling. The publication serves as background information for the joint Norwegian-Romanian project “Inclusive Education for Children and Young People at Risk” (NOROC).
Publisert: 21 March 2023

Researchers