Articles and book chapters

Search publications

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid

Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad

Søkelys på Arbeidslivet Årgang 32 2015

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Hedda Haakestad

Prosjekt: knowledge-development-on-labour-migration-to-norway

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid