Articles and book chapters

Search publications

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

I: Anne Marie Støkken Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid Fagbokforlaget 2019

Forskningstema: Care services

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer