Articles and book chapters

Search publications

Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren

Dag Olberg og Heidi Nicolaisen

2005

Forskningstema: Wage formation
Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren