Articles and book chapters

Search publications

Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer

Svalund, J.

Samfunnspeilet 4 Statistisk sentralbyrå. 2005

Les artikkelen

Forskningstema: Care services

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Helse: Kvinner lever lengre - med flere sykdommer