Articles and book chapters

Search publications

Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon?

Jørgen Svalund

Søkelys på arbeidslivet 30 (4) 2014

Kjøp artikkel

Forskningstema: Wage formation

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon?