Articles and book chapters

Search publications

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?

Hanne Bogen

Tidsskrift for velferdsforskning 4(4) 2001

Forskningstema: Care services
Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?