Articles and book chapters

Search publications

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen?

Elin Svarstad og Joachim Thøgersen

2018

Sammendrag / Abstract

Forskningstema: Wage formation

Forskere på Fafo: Elin Svarstad

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen?