Articles and book chapters

Search publications

Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten?

Hanne Bogen

Tidsskrift for samfunnsforskning 43(3) 2002

Forskningstema: Care services
Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten?