Skip to main content

  • Olav Elgvin og Jon Rogstad

Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring

 

Elgvin, O. & Rogstad, J. (2012). Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring. I S. Indregard (red.), Motgift. Akademisk svar på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme forlag.