Articles and book chapters

Search publications

Når sant skal sies – hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet?

Jon Rogstad

Søkelys på arbeidsmarkedet 17 2000

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Når sant skal sies – hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet?