Articles and book chapters

Search publications

Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK

Jon Horgen Friberg og Anne Golden

NOA - norsk som andrespråk 2, 2014 NOVUS Forlag 2014

Lenke

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK