Articles and book chapters

Search publications

Organisert for samhandling?

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Sykepleien Forskning 4 2013

Lenke

Forskningstema: Care services
Organisert for samhandling?