Articles and book chapters

Search publications

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Samfunnsspeilet 4 Statistisk Sentralbyrå 2005

Les artikkelen

Forskningstema: Care services

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie