Skip to main content

Kristin Alsos

Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidsrett |  2007
 
4(2)

Alsos, K. (2007). Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidsrett.4(2):140-153

Fafo researchers